Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
25.jpg

CIEKAWOSTKI Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY


Pierwsza wzmianka dotycząca szkoły w Wygiełzowie pochodzi z 1879 roku. Była to wtedy szkoła początkowa , w której uczył p. Władysław Opuchlik (księgi grodzkie i ziemskie powiatu szadkowskiego). W latach 1904 - 1916 (szkoła rosyjska) uczyli w niej nauczyciele: p. Mordas i p.W. Chmielecki z Łęk. Lata 1927 - 1929 - kierownikiem szkoły oraz Sekretarzem Dozoru był p. Wł. Uzdowski, uczył też p. P. Bukat.

W latach 1930 - 1931 w klasach I - VII uczyli p. A. Chadrysiak, Cichoń, M. Uzdowska, O. Czubryńska (ze wspomnień mieszkańców).

Od września 1939 r. do stycznia 1940 r. kierownikiem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego była p. Waleria Markowiak. W czasie wojny szkołę zajęli Niemcy. Po wojnie nauka rozpoczęła się w starej szkole, także w baraku stojącym na obecnym placu szkoły oraz w mieszkaniach u p. Szczepaniaków i Grzesiaków. Do 1950 roku szkołą kierowała   p. Waleria Markowiak. Uczyli: p.p. Walentyna Rusin, Józef Węglewski, Aurelia Koltbarczyk, Magdalena Szymańska, Józef Stępień, Janina Swiątkowska.

Czytaj więcej: Historia 1Czytaj więcej: Historia 1

W latach 1950-1956 kierownikiem szkoły został p. Józef Stępień. Uczyli: p.p. Janina Kubik, Jan Franciszek Augustyniak, Józef Węglewski.

Czytaj więcej: Historia 1

20.06.1951 r.występ młodzieży na zakończenie roku szkolnego.

Czytaj więcej: Historia 1

W latach 1956-1958 szkołą kierował p. Władysław Kłopotowski. Uczyli: p.p. Stefania Kłopotowska, Wiesława Matuszkiewicz, Zofia Sicińska i Józef Stępień.

W latach 1958 - 1961 kierownikiem szkoły był p. Władysław Skoczylas. Uczyli: p.p. Janina Skoczylas, Zofia Łuczak,  Wiesława Sanigórska, Józef Stępień, Zofia Kwiatek, Marian Rachwalski, a w ostatnim roku p. Marianna Piekarska.

Czytaj więcej: Historia 1

Uczniowie klasy VII oraz ich nauczyciele: kierownik szkoły Wł. Skoczylas, W. Matuszkiewicz- Sanigórska, ks. proboszcz I. Berczyński, J. Skoczylas, Z. Łuczak, J. Stępień. W tle jeden z budynków szkoły z 1959 roku.

 Czytaj więcej: Historia 1 ddano uroczyście pierwszą w powiecie łaskim Szkolę Tysiąclecia nadając jej imię Marii Konopnickiej.

W 1961 - 1981 r. kierownikiem, a potem dyrektorem szkoły był p. Józef Witczak. Od marca 1981r. do sierpnia 1981 r. dyrektorem była p. Henryka Wągrowska a zastępcą p.Stanisław Świdrowski.

Od 1981 r. do 2006 r. szkołą kierował dotychczasowy nauczyciel - p. Daniel Tarka.

Najwięcej uczniów uczyło się w latach 1979 - 1980. W klasach I - III oraz IV - VIII ab do szkoły uczęszczało 353 dzieci. W szkole w Walewicach w klasach I - III było wtedy 28 uczniów, w Wypychowie - 44, a w Kurówku - 7.

Czytaj więcej: Historia 1

W Szkole Podstawowej w Wygiełzowie najdłużej pracowali:

nauczyciele

p. Józef Stempień - 38 lat

p. Daniel Tarka - 38 lat

p. Jadwiga Tarka - 34 lata

p. Anna Naparta, Lucjan Mikołajczyk - 33 lata

sekretarz

p. Dorota Błaszczyk - 33 lata

Najwięcej nauczycieli (19) uczyło w szkole w roku szkolnym 1974 - 1975.

W roku szkolnym 1967 - 1968 powstaje Szkoła Wieczorowa dla dorosłych.

W 1970 - 1971 powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

 

Oto niektóre wydarzenia i sukcesy szkolne:


1966 - 1967 Swoją działalność rozpoczyna drużyna harcerska licząca 44 harcerzy (opiekun J. Tarka).

1969 - 1970 Powstaje zespół mandolinistów (opiekun J. Witczak)

Od 1970 - 1971 działalność rozpoczyna Spółdzielnia Uczniowska (opiekunowie w kolejnych latach: T. Witczak, A. Naparta, J. Tarka, M. Kubik).

1972 - 1973 Zajmujemy II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szkoła miejscem bezpiecznym” Minister Oświaty przyznaje szkole nagrodę w postaci autobusu „Vistula”.

Wybudowano ogródek ruchu drogowego i plac zabaw dla dzieci.

1974 - 1975 Powstaje dobrze wyposażony gabinet stomatologiczny i lekarski.

1976 - 1977 W szkole utworzono klasę sportową (wychowawca i nauczyciel wychowania fizycznego p. Daniel Tarka), co dało początek wielu sukcesom sportowym na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

Czytaj więcej: Historia 1

Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Sztafecie Szkół im. Marii Konopnickiej.

Czytaj więcej: Historia 1

W szkole działa szczep harcerski (opiekun J. Tarka) składający się z 3 drużyn harcerskich i 1 zuchowej. Liczy 160 osób. Opiekunowie: D. Tarka, M. Zając - Antczak, D. Górecka. Harcerze ustalili tożsamość lotników poległych na naszym terenie w 1939 r. Na miejscowym cmentarzu odsłonięto pomnik na bezimiennej do tej pory mogile.

Czytaj więcej: Historia 1Czytaj więcej: Historia 1

Rozpoczęto budowę boiska - lodowiska.

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

1977 - 1978 Minister Oświaty odznaczył szkołę Medalem Edukacji Narodowej. Uroczyście wręczono sztandar i odsłonięto Ekspozycję Pamięci Narodowej.

Czytaj więcej: Historia 1

1978 - 1979 Zorganizowano pierwsze w historii szkoły sportowe zimowisko w Ręcznie oraz letni obóz sportowy w Spale (opiekun D. Tarka).

Czytaj więcej: Historia 1

Rozpoczęto budowę "zielonego boiska" z urządzeniami rekreacyjnymi.

 

1979 - 1980 Wizyta w szkole Sejmowej Komisji Oświaty i Wychowania. Wręczenie nagrody ministra za udział w ogólnopolskiej akcji "Stop. Dziecko na drodze".

Udział reprezentacji szkoły w Ogólnopolskich Finałach Sztafetowych Biegów na Przełaj o Puchar Przeglądu Sportowego w Barlinku - IX miejsce. I, III i IV miejsce reprezentacji w Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Przełajowych w Wolborzu, Osowej Sieni i w Złotoryi. Zwycięstwa uczennic w wojewódzkich indywidualnych mistrzostwach la - M. Boroń, B. Grzegorek, E. Szczepaniak, A. Szczepanik (opiekun i nauczyciel wychowania fizycznego D. Tarka).

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

1980 - 1981 Nadanie szczepowi harcerskiemu imienia porucznika Jana Lekszyckiego (poległy w 1939 r. lotnik) i wręczenie sztandaru.

I miejsce reprezentacji szkoły ucz. K. Tarki i P. Gawlika w Wojewódzkich Zawodach w Narciarstwie Klasycznym (opiekun D. Tarka),

Czytaj więcej: Historia 1

I miejsce harcerzy w wojewódzkim konkursie "Harcerze współgospodarzami wsi"(opiekun J. Tarka)

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

II miejsce ucz. Marka Kopali w ogólnopolskim Konkursie Szkół im. Marii Konopnickiej (opiekun T. Rosowska)

1982 - 1983. III miejsce w ogólnopolskim Konkursie Szkół im. Marii Konopnickiej (opiekun H. Wągrowska).

Szczep harcerski liczy 44 zuchów, 118 harcerzy i 6 nauczycieli - instruktorów: J. Grzesiak, M. Siedlecka – Moryń, W. Semaszczuk, T. Smejda, J. Tarka, D. Tarka.

1984 - 1985. II miejsce w ogólnopolskim Konkursie Szkół im. Marii Konopnickiej.

Czytaj więcej: Historia 1

1984 - 1985. II miejsce A. Mikołajczyk w ogólnopolskim konkursie recytacji utworów Marii Konopnickiej (opiekun T. Rasowska).

1986 - 1987 Prace z harcerzami rozpoczyna M. Puchała.

Od roku szkolnego 1987 - 1988 organizowane są obozy wędrowne i obozy harcerskie (opiekunowie: E. Semaszczuk, W. Semaszcuk, J. Tarka, D. Tarka, M. Puchała).

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

1988 - 1989. Pierwszy wyjazd naszych uczniów do Niemiec na kolonie w Cottbus (opiekun J. Tarka).

1989 - 1990. Przystąpienie do akcji "Szkoła bliżej Teatru". Uczniowie przez lata obejrzeli niemal wszystkie spektakle Teatru Wielkiego w Łodzi (opiekunowie: M. Puchała, H. Wągrowska, M. Gała).

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

IV miejsce ucz. Grzelaka w wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (opiekun J. Tarka).

1991 - 1992. Ukazanie się pierwszego numeru gazety szkolnej "Uczniak", wydawanej przez uczniów (opiekun J. Tarka).

Wprowadzenie tradycji balów karnawałowych dla uczniów i rodziców.

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

1992 - 1993. Wprowadzenie tradycji corocznych "Spotkań literackich”, na których gościli współcześni poeci i pisarze (opiekun D. Tarka, w następnych latach M. Puchała, A. Kamińska-Rogala).

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

1995 - 1996. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym na promocje wyrobów "Włocławka"

1996 - 1997. Opracowanie i realizacja autorskich programów innowacyjnych „Szkoła promująca zdrowy styl życia” (M. Puchała, J. Tarka, H. Wągrowska).

1997 - 1998. Wyjazd uczniów do Warszawy. Wizyta w Sejmie i spotkanie z posłami.

Opracowanie i realizacja programu "Edukacja filmowa i teatralna" (M. Puchała, J. Tarka).

1998 - 1999. Wydanie 2 numerów Szkolnych Biuletynów Informacyjnych.

1999 - 2000. Udział w akcji Sprzątanie Świata - "Czysta gmina" - III miejsce w powiecie i nagroda 10 tysięcy zł.


Reforma szkolnictwa

Szkole nadano status 6 - letniej szkoły podstawowej, w której pracuje Rada Pedagogiczna w następującym składzie: dyrektor szkoły Daniel Tarka, Małgorzata Gajda, Marianna Gała, Stefania Janeczek, Elżbietą Kamola, Marzanna Kubik, Alicja Mikołajczyk, Lucjan Mikołajczyk, Elżbietą Madaj, Anna Naparta, Elżbietą Semaszczuk, Beata Semaszczuk, Waldemar Semaszczuk, Piotr Sobala, Elżbieta Sowała, Jadwiga Tarka, Jadwiga Wojciechowska, Tadeusz Majewski oraz proboszcz tutejszej parafii ks. Marian Falek. Sekretarz szkoły - p. Dorota Błaszczyk.

2000 - 2001 - 2002. Generalne remonty szkoły: wymiana kotłowni węglowej na olejową, docieplenie stropów, wymiana dachów, pokrycie papą termoizolacyjną, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian, tynki zewnętrzne, malowanie klas, kostka brukowa przed szkoła.

Sprzątanie Świata - nagroda kserokopiarka.

I miejsce M. Semaszczuk w powiatowym konkursie Piosenki Turystycznej (opiekun M. Gajda).

2001 - 2002. W szkole pracuje rada pedagogiczna w następującym składzie: dyrektor szkoły Daniel Tarka, Małgorzata Gajda, Anna Kamińska-Rogala, Elżbieta Kamola, Marzanna Kubik, Elżbieta Madaj, Tadeusz Majewski, Elżbieta Semaszczuk, Waldemar Semaszczuk, Elżbieta Sowala, Andrzej Tarka, Marianna Wągrowska, Jadwiga Wojciechowska oraz proboszcz tutejszej parafii ksiądz Marian Fałek. Sekretarzem szkoły jest pani Dorota Błaszczyk. Zorganizowanie i oddanie do użytku pracowni komputerowej - opiekun A. Tarka (komputery od sponsora Banku PKO BP w Łodzi, Urzędu Miasta Zelów i Komitetu Rodzicielskiego). Komputery w pokoju nauczycielskim, sekretariacie, klasie "O" i w bibliotece.

Wybudowanie drugiego placu zabaw dla dzieci.

I miejsce w konkursie "Moja miejscowość, gmina jest czysta" w ramach Sprzątania Świata - nagroda 5 komputerów.

Czytaj więcej: Historia 1

Czytaj więcej: Historia 1

Sukcesy w gminnych ligach przedmiotowych. Mistrzowie i wicemistrzowie: S. Gawlik, M. Kacperska, P. Kendziak, R. Gawlik (opiekunowie: E. Madaj, M. Wągrowska).

2003 - 2004 Wymiana płytek PCV na płytki grosowe na korytarzach szkoły.

2004 - 2005. III miejsce Sylwii Perki w indywidualnych wojewódzkich biegach przełajowych w Łodzi (opiekun E. Semaszczuk).

Wyremontowano natryski i toalety przy sali gimnastycznej. Wykonano nowe ławeczki wokół boiska asfaltowego.

Spotkanie absolwentów szkoły - rocznik 1979 - 1980.

Czytaj więcej: Historia 1

2005 - 2006. Przyznanie szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 10 komputerów do pracowni informatycznej oraz 4 komputerów z pełnym oprogramowaniem do biblioteki, które zainstalowano w czytelni bibliotecznej.

II miejsce sztafety szwedzkiej w wojewódzkiej lidze la LZS, III miejsce w wojewódzkich zawodach w mini piłce nożnej dziewcząt, I miejsce M. Struzik w wojewódzkiej lidze la LZS,

II miejsce M. Struzik i V miejsce K. Ostojskiej w okręgowych biegach przełajowych LZS na 800m (opiekun E. Semaszczuk).

Spotkanie absolwentów szkoły - rocznik 1978 - 1979.

Czytaj więcej: Historia 1


Opracowała: Jadwiga Tarka

 

 

 

adres: 

    Wygiełzów 17

    97-425 Zelów

sekretariat:

    tel./fax (044) 634-14-91

napisz do nas:

    spwygielzow@zelow.pl


 

 


 

Licznik odwiedzin

1716025
DzisiajDzisiaj147
WczorajWczoraj3256
Bieżący tydzieńBieżący tydzień11124
Bieżący miesiącBieżący miesiąc29499
WszystkichWszystkich1716025