Brak wydarzeń w kalendarzu
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
22.jpg

CIEKAWOSTKI Z HISTORII NASZEJ SZKOŁY


Pierwsza wzmianka dotycząca szkoły w Wygiełzowie pochodzi z 1879 roku. Była to wtedy szkoła początkowa , w której uczył p. Władysław Opuchlik (księgi grodzkie i ziemskie powiatu szadkowskiego). W latach 1904 - 1916 (szkoła rosyjska) uczyli w niej nauczyciele: p. Mordas i p.W. Chmielecki z Łęk. Lata 1927 - 1929 - kierownikiem szkoły oraz Sekretarzem Dozoru był p. Wł. Uzdowski, uczył też p. P. Bukat.

W latach 1930 - 1931 w klasach I - VII uczyli p. A. Chadrysiak, Cichoń, M. Uzdowska, O. Czubryńska (ze wspomnień mieszkańców).

Od września 1939 r. do stycznia 1940 r. kierownikiem Szkoły Ogólnokształcącej Stopnia Podstawowego była p. Waleria Markowiak. W czasie wojny szkołę zajęli Niemcy. Po wojnie nauka rozpoczęła się w starej szkole, także w baraku stojącym na obecnym placu szkoły oraz w mieszkaniach u p. Szczepaniaków i Grzesiaków. Do 1950 roku szkołą kierowała   p. Waleria Markowiak. Uczyli: p.p. Walentyna Rusin, Józef Węglewski, Aurelia Koltbarczyk, Magdalena Szymańska, Józef Stępień, Janina Swiątkowska.

b_500_500_16777215_00_images_szkolne_male5.jpgb_500_500_16777215_00_images_szkolne_male1.jpg

W latach 1950-1956 kierownikiem szkoły został p. Józef Stępień. Uczyli: p.p. Janina Kubik, Jan Franciszek Augustyniak, Józef Węglewski.

b_500_500_16777215_00_images_szkolne_male2.jpg

20.06.1951 r.występ młodzieży na zakończenie roku szkolnego.

b_500_500_16777215_00_images_szkolne_male3.jpg

W latach 1956-1958 szkołą kierował p. Władysław Kłopotowski. Uczyli: p.p. Stefania Kłopotowska, Wiesława Matuszkiewicz, Zofia Sicińska i Józef Stępień.

W latach 1958 - 1961 kierownikiem szkoły był p. Władysław Skoczylas. Uczyli: p.p. Janina Skoczylas, Zofia Łuczak,  Wiesława Sanigórska, Józef Stępień, Zofia Kwiatek, Marian Rachwalski, a w ostatnim roku p. Marianna Piekarska.

b_500_500_16777215_00_images_szkolne_0.jpg

Uczniowie klasy VII oraz ich nauczyciele: kierownik szkoły Wł. Skoczylas, W. Matuszkiewicz- Sanigórska, ks. proboszcz I. Berczyński, J. Skoczylas, Z. Łuczak, J. Stępień. W tle jeden z budynków szkoły z 1959 roku.

 2.jpg ddano uroczyście pierwszą w powiecie łaskim Szkolę Tysiąclecia nadając jej imię Marii Konopnickiej.

W 1961 - 1981 r. kierownikiem, a potem dyrektorem szkoły był p. Józef Witczak. Od marca 1981r. do sierpnia 1981 r. dyrektorem była p. Henryka Wągrowska a zastępcą p.Stanisław Świdrowski.

Od 1981 r. do 2006 r. szkołą kierował dotychczasowy nauczyciel - p. Daniel Tarka.

Najwięcej uczniów uczyło się w latach 1979 - 1980. W klasach I - III oraz IV - VIII ab do szkoły uczęszczało 353 dzieci. W szkole w Walewicach w klasach I - III było wtedy 28 uczniów, w Wypychowie - 44, a w Kurówku - 7.

1.jpg

W Szkole Podstawowej w Wygiełzowie najdłużej pracowali:

nauczyciele

p. Józef Stempień - 38 lat

p. Daniel Tarka - 38 lat

p. Jadwiga Tarka - 34 lata

p. Anna Naparta, Lucjan Mikołajczyk - 33 lata

sekretarz

p. Dorota Błaszczyk - 33 lata

Najwięcej nauczycieli (19) uczyło w szkole w roku szkolnym 1974 - 1975.

W roku szkolnym 1967 - 1968 powstaje Szkoła Wieczorowa dla dorosłych.

W 1970 - 1971 powstaje Szkoła Przysposobienia Rolniczego.

 

Oto niektóre wydarzenia i sukcesy szkolne:


1966 - 1967 Swoją działalność rozpoczyna drużyna harcerska licząca 44 harcerzy (opiekun J. Tarka).

1969 - 1970 Powstaje zespół mandolinistów (opiekun J. Witczak)

Od 1970 - 1971 działalność rozpoczyna Spółdzielnia Uczniowska (opiekunowie w kolejnych latach: T. Witczak, A. Naparta, J. Tarka, M. Kubik).

1972 - 1973 Zajmujemy II miejsce w ogólnopolskim konkursie „Szkoła miejscem bezpiecznym” Minister Oświaty przyznaje szkole nagrodę w postaci autobusu „Vistula”.

Wybudowano ogródek ruchu drogowego i plac zabaw dla dzieci.

1974 - 1975 Powstaje dobrze wyposażony gabinet stomatologiczny i lekarski.

1976 - 1977 W szkole utworzono klasę sportową (wychowawca i nauczyciel wychowania fizycznego p. Daniel Tarka), co dało początek wielu sukcesom sportowym na zawodach wojewódzkich i ogólnopolskich.

3.jpg

Bierzemy udział w Ogólnopolskiej Sztafecie Szkół im. Marii Konopnickiej.

005.jpg

W szkole działa szczep harcerski (opiekun J. Tarka) składający się z 3 drużyn harcerskich i 1 zuchowej. Liczy 160 osób. Opiekunowie: D. Tarka, M. Zając - Antczak, D. Górecka. Harcerze ustalili tożsamość lotników poległych na naszym terenie w 1939 r. Na miejscowym cmentarzu odsłonięto pomnik na bezimiennej do tej pory mogile.

003.jpg006.jpg

Rozpoczęto budowę boiska - lodowiska.

011.jpg

012.jpg

historia2.jpg

1977 - 1978 Minister Oświaty odznaczył szkołę Medalem Edukacji Narodowej. Uroczyście wręczono sztandar i odsłonięto Ekspozycję Pamięci Narodowej.

historia.jpg

1978 - 1979 Zorganizowano pierwsze w historii szkoły sportowe zimowisko w Ręcznie oraz letni obóz sportowy w Spale (opiekun D. Tarka).

historia3.jpg

Rozpoczęto budowę "zielonego boiska" z urządzeniami rekreacyjnymi.

 

1979 - 1980 Wizyta w szkole Sejmowej Komisji Oświaty i Wychowania. Wręczenie nagrody ministra za udział w ogólnopolskiej akcji "Stop. Dziecko na drodze".

Udział reprezentacji szkoły w Ogólnopolskich Finałach Sztafetowych Biegów na Przełaj o Puchar Przeglądu Sportowego w Barlinku - IX miejsce. I, III i IV miejsce reprezentacji w Ogólnopolskich Sztafetowych Biegach Przełajowych w Wolborzu, Osowej Sieni i w Złotoryi. Zwycięstwa uczennic w wojewódzkich indywidualnych mistrzostwach la - M. Boroń, B. Grzegorek, E. Szczepaniak, A. Szczepanik (opiekun i nauczyciel wychowania fizycznego D. Tarka).

014.jpg

015.jpg

1980 - 1981 Nadanie szczepowi harcerskiemu imienia porucznika Jana Lekszyckiego (poległy w 1939 r. lotnik) i wręczenie sztandaru.

I miejsce reprezentacji szkoły ucz. K. Tarki i P. Gawlika w Wojewódzkich Zawodach w Narciarstwie Klasycznym (opiekun D. Tarka),

009.jpg

I miejsce harcerzy w wojewódzkim konkursie "Harcerze współgospodarzami wsi"(opiekun J. Tarka)

007.jpg

008.jpg

II miejsce ucz. Marka Kopali w ogólnopolskim Konkursie Szkół im. Marii Konopnickiej (opiekun T. Rosowska)

1982 - 1983. III miejsce w ogólnopolskim Konkursie Szkół im. Marii Konopnickiej (opiekun H. Wągrowska).

Szczep harcerski liczy 44 zuchów, 118 harcerzy i 6 nauczycieli - instruktorów: J. Grzesiak, M. Siedlecka – Moryń, W. Semaszczuk, T. Smejda, J. Tarka, D. Tarka.

1984 - 1985. II miejsce w ogólnopolskim Konkursie Szkół im. Marii Konopnickiej.

004.jpg

1984 - 1985. II miejsce A. Mikołajczyk w ogólnopolskim konkursie recytacji utworów Marii Konopnickiej (opiekun T. Rasowska).

1986 - 1987 Prace z harcerzami rozpoczyna M. Puchała.

Od roku szkolnego 1987 - 1988 organizowane są obozy wędrowne i obozy harcerskie (opiekunowie: E. Semaszczuk, W. Semaszcuk, J. Tarka, D. Tarka, M. Puchała).

013.jpg

114.jpg

115.jpg

119.jpg

1988 - 1989. Pierwszy wyjazd naszych uczniów do Niemiec na kolonie w Cottbus (opiekun J. Tarka).

1989 - 1990. Przystąpienie do akcji "Szkoła bliżej Teatru". Uczniowie przez lata obejrzeli niemal wszystkie spektakle Teatru Wielkiego w Łodzi (opiekunowie: M. Puchała, H. Wągrowska, M. Gała).

116.jpg

118.jpg

120.jpg

124.jpg

IV miejsce ucz. Grzelaka w wojewódzkim Turnieju Wiedzy Pożarniczej (opiekun J. Tarka).

1991 - 1992. Ukazanie się pierwszego numeru gazety szkolnej "Uczniak", wydawanej przez uczniów (opiekun J. Tarka).

Wprowadzenie tradycji balów karnawałowych dla uczniów i rodziców.

112.jpg

113.jpg

117.jpg

1992 - 1993. Wprowadzenie tradycji corocznych "Spotkań literackich”, na których gościli współcześni poeci i pisarze (opiekun D. Tarka, w następnych latach M. Puchała, A. Kamińska-Rogala).

121.jpg

111.jpg

1995 - 1996. Wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie plastycznym na promocje wyrobów "Włocławka"

1996 - 1997. Opracowanie i realizacja autorskich programów innowacyjnych „Szkoła promująca zdrowy styl życia” (M. Puchała, J. Tarka, H. Wągrowska).

1997 - 1998. Wyjazd uczniów do Warszawy. Wizyta w Sejmie i spotkanie z posłami.

Opracowanie i realizacja programu "Edukacja filmowa i teatralna" (M. Puchała, J. Tarka).

1998 - 1999. Wydanie 2 numerów Szkolnych Biuletynów Informacyjnych.

1999 - 2000. Udział w akcji Sprzątanie Świata - "Czysta gmina" - III miejsce w powiecie i nagroda 10 tysięcy zł.


Reforma szkolnictwa

Szkole nadano status 6 - letniej szkoły podstawowej, w której pracuje Rada Pedagogiczna w następującym składzie: dyrektor szkoły Daniel Tarka, Małgorzata Gajda, Marianna Gała, Stefania Janeczek, Elżbietą Kamola, Marzanna Kubik, Alicja Mikołajczyk, Lucjan Mikołajczyk, Elżbietą Madaj, Anna Naparta, Elżbietą Semaszczuk, Beata Semaszczuk, Waldemar Semaszczuk, Piotr Sobala, Elżbieta Sowała, Jadwiga Tarka, Jadwiga Wojciechowska, Tadeusz Majewski oraz proboszcz tutejszej parafii ks. Marian Falek. Sekretarz szkoły - p. Dorota Błaszczyk.

2000 - 2001 - 2002. Generalne remonty szkoły: wymiana kotłowni węglowej na olejową, docieplenie stropów, wymiana dachów, pokrycie papą termoizolacyjną, wymiana okien i drzwi, docieplenie ścian, tynki zewnętrzne, malowanie klas, kostka brukowa przed szkoła.

Sprzątanie Świata - nagroda kserokopiarka.

I miejsce M. Semaszczuk w powiatowym konkursie Piosenki Turystycznej (opiekun M. Gajda).

2001 - 2002. W szkole pracuje rada pedagogiczna w następującym składzie: dyrektor szkoły Daniel Tarka, Małgorzata Gajda, Anna Kamińska-Rogala, Elżbieta Kamola, Marzanna Kubik, Elżbieta Madaj, Tadeusz Majewski, Elżbieta Semaszczuk, Waldemar Semaszczuk, Elżbieta Sowala, Andrzej Tarka, Marianna Wągrowska, Jadwiga Wojciechowska oraz proboszcz tutejszej parafii ksiądz Marian Fałek. Sekretarzem szkoły jest pani Dorota Błaszczyk. Zorganizowanie i oddanie do użytku pracowni komputerowej - opiekun A. Tarka (komputery od sponsora Banku PKO BP w Łodzi, Urzędu Miasta Zelów i Komitetu Rodzicielskiego). Komputery w pokoju nauczycielskim, sekretariacie, klasie "O" i w bibliotece.

Wybudowanie drugiego placu zabaw dla dzieci.

I miejsce w konkursie "Moja miejscowość, gmina jest czysta" w ramach Sprzątania Świata - nagroda 5 komputerów.

122.jpg

123.jpg

Sukcesy w gminnych ligach przedmiotowych. Mistrzowie i wicemistrzowie: S. Gawlik, M. Kacperska, P. Kendziak, R. Gawlik (opiekunowie: E. Madaj, M. Wągrowska).

2003 - 2004 Wymiana płytek PCV na płytki grosowe na korytarzach szkoły.

2004 - 2005. III miejsce Sylwii Perki w indywidualnych wojewódzkich biegach przełajowych w Łodzi (opiekun E. Semaszczuk).

Wyremontowano natryski i toalety przy sali gimnastycznej. Wykonano nowe ławeczki wokół boiska asfaltowego.

Spotkanie absolwentów szkoły - rocznik 1979 - 1980.

historia6.jpg

2005 - 2006. Przyznanie szkole przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 10 komputerów do pracowni informatycznej oraz 4 komputerów z pełnym oprogramowaniem do biblioteki, które zainstalowano w czytelni bibliotecznej.

II miejsce sztafety szwedzkiej w wojewódzkiej lidze la LZS, III miejsce w wojewódzkich zawodach w mini piłce nożnej dziewcząt, I miejsce M. Struzik w wojewódzkiej lidze la LZS,

II miejsce M. Struzik i V miejsce K. Ostojskiej w okręgowych biegach przełajowych LZS na 800m (opiekun E. Semaszczuk).

Spotkanie absolwentów szkoły - rocznik 1978 - 1979.

historia5.jpg


Opracowała: Jadwiga Tarka

 

 

 

adres: 

    Wygiełzów 17

    97-425 Zelów

sekretariat:

    tel./fax (044) 634-14-91

napisz do nas:

    spwygielzow@zelow.pl


 

 


 

Licznik odwiedzin

1800560
DzisiajDzisiaj807
WczorajWczoraj1362
Bieżący tydzieńBieżący tydzień2169
Bieżący miesiącBieżący miesiąc44636
WszystkichWszystkich1800560